Meditatie verbetert de kwaliteit van beslissingen

het omgaan met stress

en het plezier in de samenwerking

Meditatie helpt je om je emoties en gedachten te observeren en om helder te zien wat zich voordoet, zonder er direct een oordeel en reactie op te geven. Dit geeft de mogelijkheid onze emotionele intelligentie te trainen, waarmee we de positieve impact op ons leven en op de wereld om ons heen versterken.  Naast verschillende vormen van meditatie en ademtechniek is emotionele intelligentie en de positieve impact daarvan essentieel in de benadering van Blankesteijn Bedrijfsmeditaties.

 

Viktor Frankl was een Oostenrijks neuroloog en psychiater, maar werd vooral bekend als overlever van de holocaust. Hij was arts in een van de afschrikwekkende concentratiekampen, waar hij nieuwe gevangenen hielp hun angst en woede te boven te komen. Hij is bekend geworden van de uitspraak: “Tussen een prikkel en je reactie zit ruimte. In die ruimte zetelt onze vrijheid en ons vermogen om onze reactie te kiezen. Onze reactie bepaalt onze groei en ons geluk.” 

 

Mediteren is dé manier om die ruimte waar Frankl over spreekt, te vinden. In die ruimte tussen prikkel en reactie kun je loskomen van je conditioneringen, van de oordelen en de labels die je opgeplakt krijgt en waar je zelf soms in gelooft. In plaats van te denken 'zo ben ik  nou eenmaal', kun je leren om zonder oordeel en helder te kijken naar jezelf en wat er zich om jou heen eigenlijk afspeelt. In plaats van de waarom-vraag, die we veel te vaak stellen en die meestal weinig oplevert, leer je vragen te stellen als: wat gebeurt hier eigenlijk? Wat zie ik, wat zou een oorzaak kunnen zijn? Wat is hier nodig?

Dit is ook de grondhouding van verschillende meditatievormen en van de door en voor ons in het westen ontwikkelde Mindfullnessmeditatie die ik inzet in de Clear Mind Methode (CMM). 

 

 

Emotionele intelligentie kun je omschrijven als het vermogen om onze eigen gevoelens en die van anderen te herkennen en er verstandig mee om kunnen gaan, zowel voor ons zelf als in onze relaties.

 

Goleman, de grondlegger van Emotionele Intelligentie benoemt de belangrijkste vaardigheden die je kunt oefenen om de emotioneme intelligentie te versterken: 

 

 • Zelfbewustzijn - Het kunnen identificeren en benoemen van een emotionele toestand en het verband begrijpen tussen emoties, gedachten en gedrag

 • Zelfmanagement - Het kunnen beheersen en beheren van emoties of ongewenste emotionele toestanden en die kunnen omzetten naar een meer gepaste en positieve houding

 • Motivatie - Jezelf kunnen motiveren door je gewenste toekomst voor ogen te zien - wat je doet in lijn is met je waarden en een hoger doel

 • Empathie - Het kunnen zien, rekening houden met, en positief kunnen benaderen en beïnvloeden van emoties van anderen;

 • Sociale vaardigheden - Het in vertrouwen aan kunnen gaan en behouden van bevredigende en positieve relaties met anderen. 

 

De mentale veerkracht die dit oplevert zorgt voor de positieve impact: het vermogen om goed met tegenslag en obstakels om te gaan, en zorgt ook voor meer tevredenheid en geluksgevoelens.

 

En dat is niet onbelangrijk wat zoals uit onderzoek van Lyobmisky, Diener & King blijkt: geluk veroorzaakt succes. En gelukkige mensen zijn 3 x creatiever en 31% productiever.

Workshop

Een workshop duurt tussen 1,5 en 4 uur. Een workshop kent altijd een kosteloze intake, zodat specifieke wensen en doelen kunnen worden doorgenomen.

In een een workshop komen essentiële kennis en inzichten aan de orde en wordt praktisch geoefend om een optimaal effect te bereiken. Maakt vaak behoefte aan meer diepgang wakker, maar geeft op zichzelf voldoende handvatten

.

 • Minder stress met ademtechnieken (effectieve Biofeedbackmeditatie die dagelijks eenvoudig toepasbaar is en meetbaar effect heeft: minimaal 1,5 uur)

 • Van Stress naar Flow (in flow gaat alles gemakkelijker en als vanzelf met veel energie zonder uitgeput te raken. leer hoe de kenmerken van flow en hoe flow te bereiken: minimaal 2 uur)

 • Mediteren in het MT (maak gebruik van elkaars talenten én verschillen, benut je elkaars emotionele intelligentie en versterk de samenwerking: duur minimaal 3 uur)

 • Actieve meditatietechnieken (workshop specifiek gericht op activerende ademtechnieken, kundalini en dynamaic-meditatie: duur 4 uur) 

 • Nieuw Leiderschap (bewust werken aan persoonlijk leiderschap vanuit de eisen en vragen van deze tijd: minimaal 1,5 uur) Beschikbaar vanaf mei 2019

 

"Dank je wel voor de inspirerende workshop 'Van Stress naar Flow. Mooi en fijn om concrete handvatten te krijgen om op een gemakkelijke manier stress om te zetten naar flow." Evert Heinz, Auteur, Bergbeklimmer, Inspirational Speaker

"Ik werd spontaan gegrepen door de eenvoud van de aanpak en de techniek. Ik had het gevoel dat ik opeens echt de stress kwijt was. Het hielp mij meteen al om me te richten op het hier en nu."Mariyati Zwaan, Zwaan Osteopatie

"Na drie maanden zijn er nog steeds collega's die vertellen dat zij zijn instrumenten gebruiken om hun stress te verminderen. Een aansprekende en waardevolle aanpak." Bob van der Zande, Teammanager Gemeente Oegstgeest

Lezing

Een lezing duurt tussen 1 en 2 uur. Of het nu gaat om de start van een Mindfullness- meditatie of vitaliteitstraject, of om - zoals bij het ministerie van defensie - een eenmalige inspiratielezing, de methodiek van appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken) en de uitgangspunten van 'conscious business' zijn leidend   om aansluiting bij de thematiek van de organisatie tot stand te brengen. Kosteloze intake is ook bij de lezingen standaard.

 

De vice-president van LinkedIn van de divisie Leadership & Organisational Development, Fred Kofman, vatte het zo samen: “conscious business is hapiness”. De focus ligt niet zozeer op omzet maken, maar op bewust, met plezier daadwerkelijk samenwerken. Dit is de toekomst in de betekeniseconomie die zich aan het vormen is. Bij Linkedin heeft het leiderschap de volgende 5 verschuivingen ingezet:

 • van winnen naar betekenis geven

 • van vermijden naar confronteren

 • van controleren naar respecteren

 • van het pleasen van anderen naar open de waarheid onderzoeken

 • van dominant en bazig zijn naar inspirerend leiderschap

​'Evert Blankesteijn valt op vanwege zijn mensgerichte aanpak. Hij straalt zowel rust als kracht uit en geeft anderen ruimte om zich te ontwikkelen. Evert luistert goed en toont oprechte interesse in mensen, waarbij hij niet oordeelt maar meedenkt. Evert beschikt over een prettige mix van ernst en humor en is bovenal deskundig in zijn vakgebied.'

Esther van der Linden,

Regiomanager De Langhenkel Groep

Traject

Een traject bestaat uit een nader vast te stellen aantal dagen of dagdelen workshops, trainingen al dan niet op basis van onderzoek  of advies. Tijdens een traject voor team, organisatie of afdeling hoeft het niet niet alleen om meditatie, stressgerelateerde problematiek of vitaliteitsaspecten te gaan, maar kunnen we ook we op dieper niveau onderzoeken welke cultuuraspecten een rol spelen. Naast de intake zijn bij een traject ook de tussenevaluaties kosteloos. De standaard programma's die aangeboden kunnen worden zijn de volgende 

 • Cursus Clear Mind Methode (meditatie - ademtechnieken - zelfinzicht - emotionele intelligentie - 6 x 2,5 uur of 4 x 3 uur)

 • Mindfulness voor mannen (6 x 2,5 uur of 4 x 3 uur)

 • Inzichtmeditaties (3 x 2,5 uur)

 • Bewust & authentiek Leiderschap (3 x 3 uur)

De kern van de trajecten wordt gevormd vanuit het thema positieve invloed. Positieve invloed op jezelf op anderen en op elkaar. Openheid en vertrouwen vormen de basis van ieder verbetertraject en zijn de rode draad bij ieder programma of traject. Zo nodig wordt het programma of traject bijgesteld.  

 

Deelnemers leren:

 • persoonlijk leiderschap ontwikkelen

 • beter met stress, weerstand en onrust om te gaan

 • focus en innerlijke rust ontwikkelen

 • bewust benutten van emotionele intelligentie

 • openheid en zelfvertrouwen ontwikkelen

 • vanuit authenticiteit en zelfbewust talenten ontwikkelen

 • verschillen, tegenstellingen en conflicten productief benutten

 • inzicht in de wetenschappelijke onderbouwing

 • vertaling naar werkinhoudelijke en effectievere samenwerking 

​“Evert is op een rustige, plezierige en doeltreffende manier aan de slag gegaan. Hij heeft oud zeer op een prettige manier naar boven weten te halen en besproken, zodat we een frisse start konden maken. We zijn als team dichter naar elkaar toe gegroeid. De communicatielijnen en de resultaten zijn verbeterd met meer begrip voor elkaar." Cathalijne Puliga, Teammanager - Gemeente Oegstgeest

​"Ik heb ervaren dat het programma daadwerkelijk effect heeft. Zowel op korte als op langere termijn. Het zorgt ervoor dat je weerbaarder bent tegen stress. Het neemt natuurlijk niet de externe oorzaken van je spanningen weg, maar het zorgt er wel voor dat je er beter mee om kunt gaan en dat lichaam en geest blijven beter in balans blijven. Het is wel van belang de goede meditatietechniek vol te houden en het niet zomaar te laten versloffen! Maar overleggen gaan bijvoorbeeld heel soepel omdat ik kalm ben." Judith van der Heiden, Manager Juridische Dienstverlening.

Training

Een training beslaat in beginsel een dag en kent een specifieker doel dan een traject. Intake is kosteloos. Bij de trainingen gaat het altijd om Meditatievormen in relatie tot persoonlijke groei, met de mogelijkheid tot aanvullend persoonlijke stresscounseling.

 • Preventie en hersteltraining (Specifiek gericht op medewerkers die terugkomen uit een burn-out situatie

 • Ontdek de verborgen teampower (gericht op teams waarbij belemmeringen in communicatie en samenwerking een rol spelen)

 • Mini-retraites Persoonlijke groei en Leiderschap (samengestelde groepen waarbij je uit de ratrace stapt en aandacht leert geven aan wat er echt toe doet. De meditaties en inzichten creëren blijvende effecten waar je iedere dag iets aan hebt.

 • Next level samenwerken in team en organisatie (Het team draait al goed en is effectief, nu ligt de focus op kwaliteit: dieper inzicht in jezelf en de ander, persoonlijke transformatiedoelen kwaliteit in de samenwerking)

Deelnemers leren onder meer:

 • levenswaarden visualiseren

 • onderzoeken van 'purpose' en ontwikkelen van een 'life-plan'

 • het bewust benutten van emotionele intelligentie

 • reflecteren op oude overtuigingen

 • opruimen van persoonlijke belemmeringen

 • versterken van mentale veerkracht

 • diepe ontspanningsmeditatie

"Evert Blankesteijn laat je met andere ogen naar je situatie en problemen kijken. En dan zie je weer nieuwe oplossingen. Bovendien helpt hij je om je zelfvertrouwen weer op te bouwen. Kortom, hij is een steun in de rug als het een keer niet zo goed met je gaat." Annie Jansen, Managementassistente.

 

De begeleiding van Evert als trainer (en mens) was de doorslaggevende factor om tot dit resultaat te komen."  ​Jan Obdam, directie Walo Openhaarden Hillegom.

 

"Evert heeft ons team laten zien dat het ook anders kan." Medewerker Team Werk en Inkomen Gemeente Leiden.

"Evert ziet scherp wat er gaande is in een team. Hij benoemt dit helder en zonder waardeoordeel. En waar nodig daagt hij mensen uit om de -gezamenlijke- reflectie aan te gaan. Daardoor komt het individu én het team in beweging. Dat lukt Evert doordat hij zich werkelijk verbindt met de mensen die hij begeleidt. Serieus en met humor."

Dieke Eelman, Eigenaar Mens-Organisatie-Ontwikkeling.

Contact

Evert Blankesteijn   -   Oegstgeest / Leiden info@bedrijfsmeditaties.com  06 4034 6844